ОБЩИ ДАННИ

  • Име и Фамилия: Станислава Потоцка
  • Длъжност: Старши учител по информатика и информационни технологии
  • Образование: Висше - степен Магистър - специалност "Математика и информатика" - СУ "Св. Климент Охридски" - 2003 година
  • Професионално квалификационна степен: IV - ДИУУ към СУ "Св. Климент Охридски" - 2013 година
  • Професионално квалификационна степен: V - ДИУУ към СУ "Св. Климент Охридски" - 2010 година
  • Трудов стаж: 20 години
  • Месторабота: СУ "Летец Христо Топракчиев"

Преподавател по: Информатика и информационни технологии 5-12 клас

Класен ръководител на: X A клас

Фотогалерия

Класен ръководител на 10 A клас

Моята педагогическа философия

Най-големият успех за един учител е да може да каже: "Учениците ми сега работят, като че ли аз не съществувам."

Мария Монтесори